تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

قدرداني و تشکر از سروران،دوستان و آشنايان

با نهايت احترام و رعايت ادب و ارادت و با عرض سپاس، بدين وسيله مراتب قدرداني و تشکرخود را از يکايک شما سروران، دوستان، آشنايان و مسئولان ارجمندي که در مراسم استقبال اينجانب قبول زحمت فرموده و شرکت نموده ايد صميمانه تقدير و سپاسگزاري مي‌نمايم.