تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

Pobeda - 7439 m. - 2009 - Tian Shan Mountains - Kazakhstan

ادامه تصاوير.....see more

مختصري از گزارش صعود به قله پوبدا (تيم استان آذربايجان شرقي)

سه شبانه روز است که در کمپ 4 منتظر هواي مساعد هستيم امشب کمي از شدت باد کاسته شده و از افق معلوم است که فردا هواي خوبي در انتظارمان است. شب، پيش از خواب وسايلمان را جمع مي کنيم تا فردا بعد از روشن شدن هوا حرکت کنيم، صبح از ساعت 5 بيدار و آماده شده ايم. سرما به حدي است که حتي کفشهايمان را داخل چادر مي پوشيم و بالاخره ساعت 6 پس از جمع کردن چادر حرکت مي کنيم طنابهاي مسير پوسيده و از سالهاي قبل مانده اند که با احتياط ترميم و صعود مي کنيم از ارتفاع 6600 ديگر طنابي وجود ندارد و مجبوراً مي بايست هم طناب شده و صعود کنيم. شيب منتهي به يال (قله غربي پوبدا) پوشيده از يخ مي باشد که با احتياط صعود مي کنيم.

ساعت 11 بر روي يال (خط الراس) به طرف کمپ 6 حرکت مي کنيم مسير پوشيده از برف سفت و نقابهاي خطرناکي است که مي بايست با طناب عبور کنيم. راس ساعت 2 به محل کمپ 6 در ارتفاع 7000 متري رسيده و مشغول برپائي چادر هستيم خيلي مشتاق بوديم که قله را امروز در روز نيمه شعبان صعود کنيم و زمان کافي هم براي اين کار داشتيم ولي هيچ وقت نمي بايست ريسک کرده و حتي ذره اي در مورد تيم بي احتياطي کنيم. بعد از ظهر را درون چادر در کنار سنگ محراب پوبدا (سنگ کتيبه کمپ 6) سپري مي کنيم و به اميد فردا و هوائي خوب استراحت مي کنيم. ساعت 6 بيدار شده و به علت برودت غير قابل تحمل تا ساعت 8 صبر مي کنيم چون محل کمپ 6 صاف و بادگير است با تمام وسايلي که در دسترس بود چادر را به خوبي مهار کرده و بعد به طرف قله حرکت مي کنيم. شيب مسير زياد است و با دقت هر چه تمامتر صعود مي کنيم تا به تيغه منتهي به قله مي رسيم، تيغه به علت حمايت و کارگاه زدن وقت و دقت زيادي مي طلبد. بعد از عبور از تيغه ها مي توان از نزديک نقاب بزرگ قله را مشاهده کرد.

ساعت 07: 11 را نشان مي دهد که قله را صعود مي کنيم همگي خوشحال از اينکه به سلامت به قله رسيده ايم. با بي سيم خبر صعود را به تيم پشتيباني و .B.C مخابره مي کنيم تا آنها را هم در شادي خودمان سهيم کنيم. دوستان مشغول گرفتن عکس و فيلم روي قله هستند و من به دنبال علامتي از قله در اطراف جستجو مي کنم تا پرچم يا ميله اي که نشان قله باشد پيدا کنم. کنار سنگ چين کوچکي لوله اي 30 سانتي از جنس استيل که به دورش بند کفشي پيچيده شده خودنمائي مي کند.

 نزديک رفته چند تائي عکس به يادگار مي گيرم پس از نيم ساعت عکس و فيلم، آماده برگشت شده و بطرف کمپ 6 حرکت مي کنيم. ساعت 2 کنار چادرمان هستيم ابرها خود را به پوبدا رسانده اند و کمي مه اطراف کمپ را فرا گرفته و مانع ديد مي شود قرار بر اين بود که امروز به کمپ 4 برگرديم و شب را در آنجا بمانيم که تصميم به ماندن در کمپ 6 گرفتيم چون خط الراس 4 کيلومتري تا قله غربي پوبدا به علت مسافت طولاني و وجود شيب هاي يخ زده و چندين شکاف، خطرناک بوده و در اين هواي مه آلود و ديد ناکافي نامطمئن بود. شب از ساعت 3 از شدت سرما بيدار شده و منتظر روشن شدن هوا که بالاخره ساعت 5:30 از کمپ 6 و کتيبه زيباي آن خداحافظي کرده و به طرف کمپهاي پائين حرکت مي کنيم سرعت تيم خوب است به طوري که ساعت 12 در کمپ 3 و ساعت 3:30 در کمپ 1 هستيم و بعد از جمع کردن چادرهاي کمپ 1 و وسايلمان منتظر هموطنانمان هستيم که از استان لرستان آمده اند دوستان را ديده و تبادل اطلاعاتي کرده به طرف .B.C حرکت مي کنيم. ساعت 7:30 در کنار دوستانمان مشغول خوردن شام در .B.C هستيم .

گزارش : عظيم قيچي ساز