تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

                                                                                                                                          

                        عظیم قیچی ساز

- متولد 1360 تبریز

- دیپلم فنی و حرفه ای (تراش و فرز)

- کارشناس تربیت بدنی(دانشگاه تبریز)

- علاقمند به دوچرخه سواری کوهستان و فعالیت حرفه ای در این رشته (1377 تا 1380)

- شرکت در اردوهای تیم ملی کوهنوردی از سال 1379 تاکنون

- عضو تیم ملی کوهنوردی

- عضو سازمانGHM فرانسه

- تنها ایرانی فاتح 14 قله بالای 8000 متری جهان بدون استفاده از کپسول اکسیژن

- هفدهمین فرد در جهان که توانسته تمامی قلل 8000 متری را بدون استفاده از اکسیژن مصنوعی صعود کند

صعودهای برون مرزی

1381- ماربل وال (6400 متر) - تیان شان قزاقستان

1382- گاشربروم 1 (صعود تا 7800 متر) - کاراکروم پاکستان

1383- دیران پیک (7266 متر) - صعود تا 5500 متر - کاراکروم پاکستان

1383- اسپانتیک (7027 متر) - کاراکروم پاکستان

1384- اورست (8848 متر) - هیمالیا نپال

1384- آرارات (5137 متر) - ترکیه، صعود زمستانی

1385- نوشاخ (7492 متر) - هندوکش افغانستان

1387- برودپیک (8051 متر) - کاراکروم پاکستان

1388- پوبدا (7439 متر) - تیان شان قزاقستان، سرپرست تیم آذربایجان شرقی 

1389- دائولاگیری (8167 متر) - هیمالیا نپال - اولین ایرانیان صعود کننده

1389- نانگاپاربات (8126 متر) - کاراکروم پاکستان

1390- کانچن جونگا (8586 متر) - هیمالیا نپال - اولین ایرانی صعود کننده

1390- گاشربروم 2 (8034 متر) - کاراکروم پاکستان

1390- گاشربروم 1 (8080 متر) - کاراکروم پاکستان

1391- آناپورنا 1 (8091 متر) - هیمالیا نپال - اولین ایرانی صعود کننده

1391- کی 2 (8611 متر) - کاراکروم پاکستان

1391- ماناسلو (8163 متر)- هیمالیا نپال

 1392- ماکالو  (8463 متر) - هیمالیا نپال

1392- چوایو (8201 متر) - تبت چین

1393- شیشاپانگما (8027 متر) - تبت چین

1395- اورست (8848 متر) - هیمالیا نپال

1396- لوتسه (8516 متر)- هیمالیا نپال

تمامی صعودها بدون استفاده از کپسول اکسیژن و بدون همراهی باربر ارتفاع انجام گرفته است.

 

 صعودهای داخلی

1378- سبلان (4811متر) - زمستانی 

1378- دماوند (5671متر) - زمستان

1379- علم کوه (4850متر) - زمستانی - گرده آلمانها

1380- دماوند (5671متر) - زمستانی

1381- سبلان (4811متر) - صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان

1379-91- چندین صعود زمستانی در منطقه سبلان، هرمها و کسری وشرکت در تمامی اردوهای تیم ملی، برگزار شده در مناطق مختلف کشور

 

International Expeditions

2002- Marble Wall Peak (6400m), Tian-Shan Mountains Kazakhstan

2003- Gasherbrum I climb up to 7800m

2004- Diran peak (7266m), climb up to 5500m, Karakorum Pakistan

2004- Spantik (7027m), Karakorum Pakistan

2005- Everest (8848m), Himalaya Nepal

2005- Mount Ararat (5137m), Eastern Turkey- Winter Ascend

2006- Noshaq (7492m), Hindu Kush Afghanistan

2008- Broadpeak (8051m) Karakorum Pakistan

2009- Pobeda (7439m) , Tian-Shan Mountains Kazakhstan - Expedition Leader

2010- Dhaulagiri (8167m), Himalaya, Nepal- Leader of summit team- First Iranians to summit Dhaulagiri

2010- NangaParbat (8126m), Karakorum Pakistan

2011- Kanchenjunga(8586m), Himalaya, Nepal- First Iranian to summit Kanchenjunga

2011- GasherbrumII (8034m), Karakorum Pakistan

2011- GasherbrumI (8080m), Karakorum Pakistan

2012- Annapurna I (8091m), Himalaya,Nepal- First Iranian to summit Annapurna

2012- K2 (8611m), Karakorum Pakistan

2012- Manaslu (8163m), Himalaya Nepal

2013- Makalu (8463m), Himalaya Nepal

2013- Cho Oyo (8201m), Tibet China

2014- shishapangma (8027m),tibet china

2016- Everest (8848m), Himalaya Nepal

2017- lhotse (8516m), Himalaya Nepal

All Climbs are carried out without supplementary oxygen and altitude Sherpa

Expeditions in Iran

1999- Sabalan (4811m), Winter Ascend

1999- Damavand (5671m), Winter Ascend

2000- AlamKooh (4850m), Winter Ascend from German Arête

2001- Damavand (5671m), Winter Ascend

2002- Sabalan (4811m), Winter Ascend from North-face

Since year 2000, Azim has taken part in numerous expeditions in Sabalan, Heram, Kasra and other mountain ranges in Iran